Aktualności

Obiekty magazynowe „klasy A”

administrator 17 marca 2021

Co kryje się za tym zwrotem?

Szukając nowego miejsca na swoja działalność magazynową, logistyczną lub produkcyjną spotkaliście się zapewne lub spotkacie ze zwrotem „magazyn klasy A„ często używanym przez osoby, które profesjonalnie zajmują się tego typu obiektami. Co w ogóle znaczy to sformułowanie? Jakie cechy powinien posiadać magazyn, aby móc go zakwalifikować do grupy
magazynów klasy „A”? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, jednak taki obiekt musi posiadać charakterystyczne cechy oraz spełniać odpowiednia kryteria:

 1. Lokalizacja magazynu – powinien być usytuowany w pobliżu autostrady lub drogi ekspresowej, w odległości do 10 km. Dodatkowym atutem jest również dobra widoczność parku magazynowego z dróg ze względu np. na ekspozycję logo. W związku z coraz większym zainteresowaniem deweloperów i potrzebą rynku na budowę magazynów miejskich (produkty „ City Logistics”) zasada odległości od autostrady czy drogi
  ekspresowej magazynu klasy A na wynajem, przy tego typu produkcie nie jest respektowana.
 2. Dostępność infrastruktury drogowej – dojazd do magazynu klasy „A” powinien gwarantować swobodny przejazd dla samochodów ciężarowych, odpowiednio szeroką drogę, bez ograniczeń w tonażu. Jest to bardzo ważne dla firm, które korzystają regularnie z transportów dużymi samochodami dostawczymi ( TIR-ów), dla których niezmiernie istotne są: szerokość i drożność dróg oraz wielkość placu manewrowego
  przed halą do swobodnego wykonywania manewrów samochodem dostawczym.
 3. Zagospodarowanie nieruchomości – cały teren wokół nieruchomości powinien być ogrodzony, odpowiednio oświetlony oraz strzeżony całodobowo. Wjazd powinien być kontrolowany przez pracownika ochrony, coraz częściej, montowany jest system zdalnego odczytu tablic rejestracyjnych. Niezbędnym jest wyposażenie terenu w odpowiedniej wielkości place manewrowe oraz parkingi dla samochodów ciężarowych i osobowych.
 4. Wymogi techniczne – wysokość netto sięgająca min. 10 m, głębokość magazynu wynosząca ok. 650 m lub większa, jeżeli mamy do czynienia z „crossdokiem” czyli dostępem do hali bramami z dwóch stron obiektu. Minimalna nośność posadzki – 5t/m2. Najczęściej stosowany rozstaw słupów konstrukcyjnych to 12m x 22,5m lub 12m x 24m.
  Coraz częściej deweloperzy wyprzedzają się w zapewnieniu swoim klientom coraz to ciekawszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz technicznych, takich jak:
  – Wzmocnienie nośności posadzki do 7ton/m2
  – dodatkowe doświetlenie światłem naturalnym strefy przydokowej i magazynowej,
  – likwidacja pierwszej linii słupów strefie przydokowej dla swobodnej kompletacji,
  – wyższe magazyny – nowe konstrukcje to aż 12 metrów w świetle, co dla firm magazynujących towary na regałach oznacza znaczne zwiększenie ilości przechowywanych towarów
 5. Ekologia – Coraz więcej deweloperów kładzie duży nacisk na innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Jest to spójna, zaplanowana na wiele lat strategia firm w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczy, między innymi, to takich rozwiązań jak:
  – nowe standardy wentylacji sterowanej czujnikami CO2,
  – wprowadzanie systemy retencyjne wody do standardu obiektów,
  – wzmacnianie konstrukcji dachów w celu umożliwienia instalacji fotowoltaicznych,
  – budowanie na terenie obiektów miejsc do ładowania aut elektrycznych.

  Mając na uwadze duże zapotrzebowanie rynku na nowoczesne powierzchnie magazynowe klasy A oraz dużą konkurencyjność deweloperów w zakresie dostarczania coraz to nowocześniejszych produktów na rynek, ku zadowoleniu użytkowników końcowych zauważamy, iż poprzeczka nieformalnie opisanego standardu obiektu klasy A jest coraz wyżej podnoszona
 6. Bezpieczeństwo – ważnym aspektem obiektów „klasy A” są kwestie bezpieczeństwa.
  Automatyczny system oddymiania poprzez klapy dymowe, pełniące na co dzień funkcję
  świetlików w dachu, automatyczny system napowietrzania poprzez bramy. Istotne jest
  również wyposażenie hali w system tryskaczy.
 7. Dodatkowe usprawnienia – system oświetleniowy (w większości już ledowy)
  zapewniający natężenie światła min. 150 lux, odpowiednia ilość bram załadunkowych,
  doków” (min. 1 szt./ 1.000m2.) oraz bram wjazdowych z poziomu „0” (min. 1 szt./ 5.000 m2). Zapewnienie odpowiedniej powierzchni biurowo-socjalnej dla pracowników. Przeciętnie, jej udział w ogólnej powierzchni obiektu magazynowego waha się w przedziale od 4% do 10%.

Decydując się na wynajem powierzchni magazynowej klasy A, warto wiedzieć o standardach umów najmu. Powszechnie stosowane są umowy na czas określony minimalnie 3 lat – „Triple Net Lease (NNN)”. Najczęściej praktykowanym zabezpieczeniem umowy jest gwarancja bankowa lub kaucja. Czynsz najmu wyrażany jest w EUR, natomiast opłata serwisowa oraz eksploatacyjna w PLN naliczana proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni. Trzecim składnikiem płatności są opłaty za media, liczone według zużycia zgodnie z licznikami.

Więcej na temat nieruchomości komercyjnych, których cześć stanowią magazyny klasy A znajdziecie w naszym artykule:

Czym są nieruchomości komercyjne? Jak je definiować? Jakie jest ich przeznaczenie?

Więcej

Nieruchomości komercyjne

administrator 22 października 2015

Czym są nieruchomości komercyjne? Jak je definiować? Jakie jest ich
przeznaczenie? Dla odbiorców niezwiązanych z branżą, definicja nieruchomości komercyjnych nie nasuwa wielu skojarzeń. Poniżej postaramy się przybliżyć co zalicza się do tego typu nieruchomości i czy różnią się one od nieruchomości niekomercyjnych.

Definicja nieruchomości komercyjnych

Niestety ustawodawca nie wprowadził definicji „nieruchomości komercyjnej,” ani też słowa „komercja”, zatem w celu zrozumienia tego pojęcia, należy wspomóc się słownikiem języka polskiego. Wg. Słownika języka polskiego PWN „ komercja” to „ działalność nastawiona jedynie na osiągnięcie zysku; też: produkty takiej działalności”. Dawniej zaś „komercja” oznaczała „ handel”. Nawiązując zatem do pojęcia nieruchomości komercyjnych to są to takie nieruchomości, które wiążą się z uzyskiwaniem dochodu, zyskiem. Czy to jednak wystarczy?

Opracowania tematyczne przynoszą nam różne definicje. Te najbardziej popularne podkreślają, że nieruchomość komercyjna to taka, która jest źródłem dochodu, na przykład z tytułu najmu. Nie objęte jednak tą definicją są hotele czy stacje benzynowe. Inna definicja zaś określa ten typ nieruchomości jako nieruchomość przeznaczoną do prowadzenia działalności biznesowej ( nr. Hale magazynowe, biurowce, galerie
handlowe). Kolejna z nich precyzuje, iż nieruchomość tego typu generuje okresowe przychody z jej użytkowania, albo też własności.


Nieruchomości komercyjne a niekomercyjne


Dość ciekawym podejściem do rozpoznania nieruchomości komercyjnej jest
zestawienie jej z nieruchomością typu niekomercyjnego. Tutaj już sprawa jest prosta. Do tego rodzaju nieruchomości zaliczamy m.in. obiekty kościelne utrzymywane przez wiernych, szpitale, uczelnie publiczne (szkoły, uniwersytety), sale gimnastyczne czy obiekty sportowe pod zarządem lokalnego samorządu. Pod pojęcie „nieruchomości niekomercyjnych” można również podciągnąć mieszkanie, po sprzedaży go przez dewelopera. Do tego czasu bowiem mieszkanie traktowane być powinno jako nieruchomość komercyjna. Jednak w momencie podpisania umowy kupna-sprzedaży staje się ono nieruchomością niekomercyjną.


Dla kogo?


Nieruchomości komercyjne, wykorzystywane są przez podmioty prowadzące różnego rodzaju działalność gospodarczą do prowadzenia biznesu. Coraz częściej firmy nie chcą inwestować we własne nieruchomości i posiadać je na własność, w związku z czym korzystają z umów długoterminowych, podpisywanych na minimalny okres 3 lat. Umowy takie są korzystne finansowo, a podmiot taki ma elastyczność w
ewentualnej zmianie lokalizacji prowadzonej przez niego działalności w sposób elastyczny. Z umów najmu długoterminowego nieruchomości komercyjnych korzystają firmy logistyczne, usługowe, handlowe, produkcyjne.

Polski rynek nieruchomości komercyjnych.

Na polskim rynku nieruchomości komercyjnych obecni są najwięksi gracze światowi, którzy zapewniają najemcom nowoczesne budynki o najwyższej klasie jakości. Ten stan rzeczy powoduje, że Polska może szczycić się doskonale rozbudowaną mapą nieruchomości komercyjnych, które usatysfakcjonują nawet najbardziej wybrednego partnera biznesowego.
Dużą cześć rynku nieruchomości komercyjnych stanowią obiekty magazynowe klasy A. Głównymi deweloperami i dostawcami takiej powierzchni w Polsce są takie firmy jak: Panattoni, 7R, Prologis, GLP, Hillwood, P3, Exeter, Segro, White Star, Waimea, Logicor oraz inne mniejsze. O tym jaka jest ich specyfika więcej znajdziesz tutaj: obiekty magazynowe klasy A

Więcej